MARTECH Marek Kuśmierski.
Instalacje grzewcze.
Instalacje sanitarne.
Ogrzewanie podłogowe.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.

Instalacja zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji - poziomy w piwnicach z rur polipropylenowych.

Instalacja zimnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji poziomy w piwnicach budowane są w sposób umożliwiający lokatorom jak najszybsze zamknięcie pionów w razie awarii w budynku. Zawory odcinające usytuowane są w dostępnym miejscu , opisane klatkami i mieszkaniami.

W budynku przy ul. Willowej nr 22  oraz  nr 24  można było wykonać instalacje polipropylenową tak jak na fotografii  tzn  wszystkie zawory w jedny miejscu . Pod zaworami  zapis których mieszkań dotyczy. Zawory wodne ciepłej zimnej wody i cyrkulacji w jednym miejscu na korytarzu w piwnicy. Opisane z numerami mieszkań. Zawory termostatyczne regulacyjne z nastawą wstępną do cyrkulacji dn 15mm firmy hertz z filtrami i śrubunkiem.

Przejścia przez ściany wiercimy wiertłami koronkowymi  , montujemy tuleje ochronne dla ułatwienia rozpoznania instalacji . Mankiety czerwone wskazują rurę do ciepłej wody i cyrkulacji  a  z niebieskim mankietem do  zimnej.

Wykonanie izolacji termicznej poziomów z otuliny pianki poliuretanowej z płaszczem pcv o grubości 20mm dla wody ciepłej i zimnej.

Zawory termostatyczne regulacyjne z nastawą wstępną do cyrkulacji dn 15mm firmy danfoss mtcv z filtrami i śrubunkiem.

Wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z rur polipropylenowych z perforowaną wkładką aluminiową typ STABI pp-r3 firmy KANtherm zgrzewanych dyfuzyjnie.

Bednarka (płaskownik) 30x4 przymocowana do konstrukcji lub sufitu spełnia rolę instalacji wyrównawczej czyli „uziomu”.

Przewody mocowane do elementów konstrukcyjnych za pomocą uchwytów z gumą stosowane  podpory stałe lub podpory przesuwne .podpory stałe mocowane zarówno przed jak i za instalowaną na rurociągach armaturą i urządzeniami np. Wodomierzami oraz punktami czerpalnymi.

Zawory odcinające mufowe do wody ciepłej pn 10/t 100 stopni.

Zawory zwrotne sprężynowe mufowe klasy york pn 10/t 100 stopni.

Przejścia przez przegrody budowlane np. Stropy lub ściany  - stosujemy przewierty za pomocą wierteł koronkowych. Odwierty próbne do lokalizacji przejść dokonujemy wiertłem pilotem. . Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego a przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełniamy elastycznym szczeliwem, wszystkie przejścia rurociągów wody zimnej i ciepłej przez stropy pomiędzy piwnicą a parterem uszczelniamy opaską p-poż do klasy ei 120

Przewody pionowe zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji izolowane są termicznie gotowymi otulinami z pianki pe, które spełniają wymagania pn85/b-024221 i posiadają aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie.

Przykład rozprowadzenia poziomów w piwnicach zimnej wody użytkowej,ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur polipropylenowych oraz z rur stalowych centralnego ogrzewania przed położeniem izolacji termicznej.

Zawadzkiego 80 74Zawadzkiego 80 74 rok 2014

Zawadzkiego 80 74
Zawadzkiego 80 74

Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies), które wykorzystywane są do poprawnego działania strony.

  Akceptuję ciasteczka dla tej strony.